فرم درخواست استخدام

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد

مشخصات فردی

 
 


 
 
 

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی / گرایش نام مرکز آموزشی کشور / شهر بازه زماني تحصیل معدل
ديپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

سوابق شغلی

لطفا سوابق خود را از آخر به اول بنویسید.در صورت نیاز، رزومه کاری ضمیمه گردد.
نام موسسه / شرکت کشور / شهر بازه زماني اشتغال نوع قرارداد سمت / عنوان شغلی علت ترک میزان آخرین حقوق دریافتی (ریال)

سوابق گذراندن دوره های آموزشی و تحصیلی

نام دوره آموزشی نام موسسه مدت دوره گواهینامه سوابق عضویت در مجامع و کار های تحقیقاتی

عضویت در مجامع و انجمن های علمی، تخصصی و حرفه ای:


تحقیق و کاوشهای علمی و تخصصی، مقالات و انتشارات:

مهارت های فردی

سطح مهارت با یکی از عناوین ضعیف(D)، متوسط(C)، خوب(B)، و عالی(A) تکمیل گردد.
زبان خارجی خواندن نوشتن مکالمه درک مطلب
نام نرم افزار / سطح آشنایی
نام نرم افزار
سطح آشنایی
نام نرم افزار
سطح آشنایی

مشخصات معرفین

نام و نام خانوادگی شغل محل اشتغال نوع آشنایی آدرس و شماره تلفن

نحوه همکاری

سایر موارد