خدماتMC          نظام اجرای طرحهای صنعت نفت که طی بخشنامه شماره 32/8-1507 مورخ 78/6/8 از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شده است همسو با پیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار داده است . بنابراین علاوه بر سه عامل کارفرما ، مشاور و پیمانکار ، عامل مدیریت طرح نیز وارد صحنۀ اجرا می شود تا ضمن جلوگیری از گسترش سازمان کارفرما و هماهنگی در اختیارات و مسئولیتها ، تأخیر در اجرای کارها ناشی از مشکلات سازمانی نیز مرتفع گردد. این عامل در جهت جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی در پروژه های عمرانی و راه اندازی این طرحها بر اساس زمان و هزینه های پیش بینی شده در بند 3-2 از فصل اول نظام اجرای طرحهای صنعت نفت مديريت پيمان  ( Management Contractor = Mc ) نامیده شده است. در اين روش مديريت پيمان  يا مدير طرح (MC) به صورت عضوي از تيم كارفرما گشته تا بر اساس يك حق‌الزحمه توافق شده و به دور از تمايلات سودجويانه پيمانكاري، به انجام خدمات مديريت در زمينه ساخت بپردازد.

در حقيقت مجري جهت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح مي تواند از يك شركت بعنوان مديريت پيمان MC استفاده و كليه وظايف و مسووليتهاي كارفرمايي را به جز برخي موارد كه ذكر خواهد شد به وي تفويض كند.

به بيان ديگر مديريت پيمان MC،‌ مديريت زمان، هزينه و كنترل كيفيت طرح را برعهده داشته و بمنظور اجراي كار با تعدادي پيمانكار جزء – پس از تصويب نهايي و انعقاد قراردادها با كارفرما-  ارتباط برقرار مي‌كند.  در واقع پيمانكار مديريت پيمان  MC نقش مديريتي كارفرما را در قراردادهاي سنتي “طراحي – مناقصه – اجرا” ايفا نموده و بدين‌ترتيب وظايف و مسئوليتهاي كارفرما را كاهش مي‌دهد.

شرکت مهندسین مشاور چگالش  نیز  به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکتها در امر مديريت پيمان و تامین نفرات جهت کارفرما، با اتکا بر نیروهای متخصص و پشتوانه ی فنی بسیار عظیم که خود  بر پایه تجربیات بدست آمده در طیف بسیار وسیعی از پروژه های حوزه ی انرژی میباشد،  نسبت به ارائه خدمات در خصوص مديريت پيمان اقدام نموده است. در این خصوص اعم پروژه های انجام شده و در حال انجام،  بصورت مديريت پيمانی در شرکت چگالش به شرح ذیل مباشد:

  1. خدمات مشاوره مهندسي و نظارت کارگاهي طرح توسعه ميدان منصوري (آسماري)
  2. ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر امور اجرايي فعاليتهاي سطح الارضي طرح توسعه ميدان نفتي آذر
  3. نظارت فني بر احداث تاسيسات تقويت فشار قرارداد B.O.T

 

اصولا رئوس خدمات خدمات مديريت اجراي طرح براي تكميل مرحله ساخت، بهره برداري و سپس نگهداري صحيح از واحدهاي مختلف يك پروژه که توسط مهندسین مشاور چگالش انجام میپذیرد شامل موارد ذیل میباشد:

  1. خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
  2. خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
  3. خدمات ارجاع کار
  4. خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها
  5. خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ،امور حقوقی قراردادها