فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس ارشد ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 7 الي 15 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. آشنا به سيستمهايF&G

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس مخازن ذخيره (رديف ME-01)

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به استانداردهاي API650 و API620 - مسلط به نرم افزارهاي تخصصي بويژه Tank و AME Tank - مسلط به محاسبات دستي -مسلط به نرم افزار AutoCAD -تسلط كافي به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي 5 الي 10 سال سابقه كاري در زمينه طراحي و مستند سازي مدارك مهندسي و انجام مهندسي خريد تجهيزات در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :مدرك كارشناسي يا ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه هاي معتبر
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك(حتما در قسمت عنوان رزومه، كد رديف شغلي درج گردد)
 • تاريخ :23 آبان 1400

كارشناس مبدل هاي حرارتي و كولرهاي هوايي (رديف ME-02)

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. آشنا به نرم افزارهاي مربوطه از جملهASPEN BJAC, HTRI - آشنا به استانداردهاي مربوطه از جمله TEMA, ASME sec VIII div1 و API661 -تسلط نسبي به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :داراي مدرك كارشناسي يا ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه هاي معتبر
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك(حتما در قسمت عنوان رزومه، كد رديف شغلي درج گردد)
 • تاريخ :23 آبان 1400

كارشناس مخازن تحت فشار، برج ها و راكتورها (رديف ME-03)

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. آشنا به نرم افزارهاي مربوطه از جمله Pvelite,codecalc,nozzle pro آشنا به كدهاي طراحي از جمله ASME sec VIII div1 -تسلط نسبي به نقشه كشي -تسلط به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :داراي مدرك كارشناسي يا ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه هاي معتبر
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك(حتما در قسمت عنوان رزومه، كد رديف شغلي درج گردد)
 • تاريخ :23 آبان 1400

كارشناس ارشد فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 8 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :26 تير 1400

كارشناس فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :26 تير 1400

كارشناس متريال

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي متالورژي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :1 شهريور 1400

كارشناس محيط زيست (خانم)

شركت چگالش جهت تكميل كادر HSE خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي محيط زيست
توضیحات
 • محل :پالايشگاه تهران
 • بخش / پروژه :HSE
 • تاريخ :23 آبان 1400

تكنيسين آمبولانس (آقا)

شركت چگالش جهت تكميل كادر HSE خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.دارا بودن دوره هاي تخصصي امداد و نجات و كمك هاي اوليه(CPR)

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط
 • مدرک تحصیلی :پرستاري
توضیحات
 • محل :پالايشگاه تهران
 • بخش / پروژه :HSE
 • تاريخ :23 آبان 1400

منشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر اداري خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.آشنايي به زبان انگليسي -روابط عمومي بالا، آشنايي لازم با نرم افزارهاي Word -Excel

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار در شركتهاي مهندس مشاور
 • مدرک تحصیلی :ديپلم- كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :اداري
 • تاريخ :25 آبان 1400