فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :15 فروردين 1401

كارشناس ارشد ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 7 الي 15 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :15 فروردين 1401

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. آشنا به سيستمهايF&G

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :15 فروردين 1401

نقشه كش ابزاردقيق و مدل كار سه بعدي

شركت چگالش جهت تكميل كادر بخش ابزار دقيق خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.آشنايي كامل به نرم افزار PDMS و E3D

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه مدل كاري و نقشه كشي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :ديپلم - كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :15 فروردين 1401

منشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر اداري خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.آشنايي كامل به نرم افزار Word و Excel

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :ديپلم - فوق ديپلم و كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :اداري
 • تاريخ :18 تير 1401