فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس طراحي مكانيكي خط لوله

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط طراحي و اجرا خطوط لوله

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي خطوط لوله
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك مسلط به طراحي مكانيكي خطوط لوله و آشنا به مفاد قراردادهاي خطوط لوله
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :8 مرداد 1399

كارشناس متريال پايپينگ

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط هاي فني ASME,IPS,NIOEC,ASTM مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش پايپينگ

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط لوله
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مواد و يا متالوژي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :8 مرداد 1399

كارشناس برق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط فني IEC, IEEE, IPS, IGS, NIOEC, NFPA مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش برق

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط لوله
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :8 مرداد 1399

كارشناس مخابرات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط فني IEC, IEEE, IPS, IGS, NIOEC, ITU, TIA/EIA مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش مخابرات

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط لوله
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مخابرات
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :8 مرداد 1399

كارشناس ارشد مهندسي فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

ملزومات
 • سابقه کار :داراي بيش از 10 سال سابقه كار در شركتهاي معتبر مهندسي , خريد و ساخت در صنايع بالادستي و خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد مهندسي فرآيند
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :8 مرداد 1399

كارشناس مهندسي فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در زمينه پروژه هاي MC در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي 3 تا 7 سال سابقه كار در شركتهاي معتبر مهندسي ، خريد و ساخت در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي مهندسي فرآيند
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :8 مرداد 1399