فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس ارشد ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 7 الي 15 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. آشنا به سيستمهايF&G

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق الكترونيك كنترل
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 مهر 1400

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي -آشنايي كامل به استاندارد ها كدها و نرم افزارهاي مربوطه فارغ التحصيل از دانشگاه سراسري-كارشناس مبدلهاي حرارتي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :16 مرداد 1400

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي فارغ التحصيل از دانشگاه سراسري-كارشناس مخازن ذخيره

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :16 مرداد 1400

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي فارغ التحصيل از دانشگاه سراسري-كارشناس مخازن تحت فشار

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :16 مرداد 1400

بازرس

شركت چگالش جهت تكميل كادر بازرسي ساخت ونظارت در ساخت كالا در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ابزار دقيق -برق- مكانيك و جوشكاري
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :تداركات كالا-بازرسي كالا
 • تاريخ :8 ارديبهشت 1400

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي فارغ التحصيل از دانشگاه سراسري

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 0 تا 1 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :16 مرداد 1400

مهندس كارگاهي لوله كشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در كارگاه عسلويه از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر تسلط كامل به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي يا مهندسي كارگاهي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :عسلويه
 • بخش / پروژه :نظارت كارگاهي
 • تاريخ :28 ارديبهشت 1400

كارشناس ارشد فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 8 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :26 تير 1400

كارشناس فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :26 تير 1400

كارشناس متريال

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 الي 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي متالورژي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :1 شهريور 1400