فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ارشد فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر بخش فرآيند خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

ملزومات
  • سابقه کار :10 الي 15 سال در صنايع نفت ,گاز و پتروشيمي
  • مدرک تحصیلی :فوق ليسانس فرآيند- ليسانس فرآيند
توضیحات
  • محل :تهران
  • بخش / پروژه :بخش فرآيند
  • تاريخ :26 دي 1402

منشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر بخش اداري خود در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

ملزومات
  • سابقه کار :3 الي 5 سال در زمينه تايپ و امور منشيگري
  • مدرک تحصیلی :ديپلم-ليسانس
توضیحات
  • محل :تهران
  • بخش / پروژه :اداري
  • تاريخ :1 اسفند 1402