پروژه ها

جزییات

تسهيلات فرآورش نفت سيار 1

 جدول مشخصات
پروژه تسهيلات فرآورش نفت سيار 1
کارفرما شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
محل اهواز- ايران
شرح کار ساخت يک مجموعه از تسهيلات فرآورش سيار نفت به منظور چلوگيري از آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن نفت چاهها به دليل عمليات اسيد زني و يا تعمير آن
خدمات ارائه شده- خدمات مهندسي - تامين کالا - ساخت، نصب و اجراء
وضعيت پروژه تمام شده