پروژه ها

جزییات

تسهيلات فرآورش نفت سيار 2

 جدول مشخصات
پروژهتسهيلات فرآورش نفت سيار 2
كارفرما شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
محل اهواز- ايران
شرح كارساخت يك مجموعه از تسهيلات فرآورش سيار نفت به منظور چلوگيري از آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن نفت چاهها به دليل عمليات اسيد زني و يا تعمير آن
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجراء
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده