پروژه ها

جزییات

واحد توليد اتيل بنزن

 جدول مشخصات
پروژه واحد توليد اتيل بنزن
كارفرماشركت پتروشيمي پارس
محل بندر عسلويه- ايران
شرح كارتوليد ساليانه 645 تن اتيل بنزن
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجراء و راه اندازي
شريك خارجيDAILEM
وضعيت پروژهتمام شده