پروژه ها

جزییات

طرح تزريق گاز آغاجاري

 جدول مشخصات
پروژهطرح تزريق گاز آغاجاري
كارفرما شركت مهندسي و توسعه نفت
محل آغاجاري- ايران
شرح كار افزايش فشار گاز حوزه پارس جنوبي و تزريق آن به چاههاي نفت آغاجاري
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجرا،
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده