پروژه ها

جزییات

طرح احداث تاسيسات فرآورش گاز ميدان سراجه قم

 جدول مشخصات
پروژه طرح احداث تاسيسات فرآورش گاز ميدان سراجه قم
كارفرماشركت ملي گاز ايران
محلسراجه قم- ايران
شرح كارطراحي تاسيسات سطح الارضي- تاسيسات و سرويس هاي جانبي
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده