پروژه ها

جزییات

طرح توسعه تاسيسات تقويت فشار گاز تبريز

 جدول مشخصات
پروژهطرح توسعه تاسيسات تقويت فشار گاز تبريز
كارفرماشركت انتقال گاز ايران
محل تبريز- ايران
شرح كار احداث 3 واحد كمپرسور جهت تقويت فشار گاز و تاسيسات جانبي به همراه يك پست فشار برق و خط انتقال
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجراء
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده